Jul 5, 2021

Likayi ang mga Loan Payment Scammers

Kinahanglan ka ba mubayad sa imong loan or aduna ka bay transaction na buhaton sa imong bangko? Ania ang mga butang na angay mong buhaton para malikayan ang mga Loan Payment Scammers. 1. Siguraduha nga ang imong bayad sa loan o uban pang transaction nahatag nimo sa saktong pamaagi sa bangko. 

Pwede nimo mahatag ang bayad “over the counter” or “auto debit arrangement” sa imong bangko. Bisan unsang transaction sama sa bayad sa car loan, home loan or business loan, sa teller gyud muagi ang imong bayad. 

2.  Pahimusli ang paggamit sa Auto Debit Payments. 

Pangutan-a ang imong bangko mahitungod niini. Mao ni ang usa sa pinaka secure ug sayon na option sa pag bayad sa imong mga loans. For example, sa BDO aduna silay Automatic Debit Arrangement (ADA) nga maka transfer ug binulan na mga bayronon gikan sa assigned na BDO Savings or Checking account. 

3. I-verify sa Bangko ang mga tao nga ga offer ug tabang kanimo.

Kung adunay mga tao nga magpasalig ug tabang sa inyong loan payment or para mapadali ang pag process sa inyong loan, ayaw diretso ihatag ang imong pagtugot. Bisan pa kung kini imong higala or paryente ayaw insigida pagsalig. Labi na gayud na magbantay ka kung ang ga offer sa tabang kay dili nimo kaila. Tawag sa bangko ug i-verify kung ang tao authorized ba na mutabang sa mga customers sa ilang loan payments and application. Pangutan-a sab kung ang loan payment or loan application process kay legal ba kini ug authorized sa bangko. 

4.  Magbantay ka kung adunay mag ingon kanimo na ipadala ang imong bayad sa ilang personal account hilabi na kung para kini sa processing sa loan application. 

Ang mga bangko adunay insakto na pamaagi sa pag dawat sa imong bayad ug dili kani ihatag sa account sa isa ka indibidwal. 

5.  Dugang na pahinumdum: 

  • Ayaw ihatag ang imong bank username ug password. Labaw sa tanan ayaw ihatag ang imong One-time PIN or OTP. Ang imong bangko dili mangayo sama ani nga impormasyon. 

  • Ayaw i-click ang mga email or text nga adunay links nga gikan kuno sa imong bangko. Ang imong bangko dili gapadala ug in ana na mga mensahe. 

  • Kung adunay mag tawag kanimo nga magpaaron ingnon na i verify imong account ug mangayo sa imong detalye sama complete name, birthday, mother’s maiden name ug uban pa. Ang imong bangko dili gapangayo ani nga mga impormasyon pinaagi sa text or email.

0 comments:

Post a Comment

Hello there! I will be happy to know your comments :-) Feel free to write it here!